Dede Kimya Laboratuvar Uygulaması

Laborantların yaptıkları analiz ve tuz testlerini yapabildikleri laboratuvar uygulamasıdır.

Her analizin kendisine ait formülleri vardır ve bunları web ortamında çalıştırabilmektedir. 

Tuz testinde ise ilgili saate göre korozyonu takip edebilmektedir.

Kullanılan teknolojiler ve eklentiler: C# Asp.net Webforms, MSSQL, Bootstrap 3, OOP, Repository Pattern, Ado.net, Entity Framework 6